Buurkracht brengt mensen in een buurt bij elkaar om aan de slag te gaan met energiebesparing en in een buurt wordt een buurtbegeleider ingezet, die het proces begeleidt, barrières wegneemt en de buurt door afhaakmomenten heen trekt.

Twee SAMEEN studenten hebben voor Buurtkracht onderzocht waar in Groningen huishoudens het hoogste gas- en elektriciteitsverbruik verbruiken en waar dan de beste kansen liggen voor buurtinitiatieven. Op dit moment wordt er een verdere verdieping gedaan door een derde SAMEEN student.

Tijdsduur
01-05-2015 tot heden

Betrokken organisatie(s)
Buurkracht

Studenten uit de studierichtingen
Msc: Energy and environmental sciences aan de universiteit te Groningen
Master Politicologie: Internationale Betrekkingen aan de Universiteit te Amsterdam
Bachelor Sociologie aan de universiteit te Groningen